Hermods

Lär dig mer på kortare tid

En evidensbaserad, intelligent och lättanvänd studieplattform

En studieplattform som revolutionerar hur vi lär oss

Det skall vara enkelt att göra rätt. Tiden som en elev befinner sig i plattformen skall ägnas åt att lära sig, inte till att fundera över hur plattformen fungerar. Cortexios smarta studieflöde anpassar sig till varje elev.
Devices with Hypocampus content

Features som lär dig mer per studerad minut

Pedagogiska kvantitativa studier visar gång på gång att vissa metoder ökar lärandet mer än andra. Cortexios vår funktionalitet utgår från forskning om hur man lär sig så effektivt som möjligt.
User Centric Algorithms

Algoritmer som individanpassar lärandet

Vi använder A.I. för att skräddarsy lärandet efter användarnas kognitiva. förmåga.
Test Enhanced Learning

Test-enhanced learning

Forskare inom kognitiv psykologi har gång på gång visat att Testbaserat lärande är en av de effektivaste metoderna för att lära sig något.
Learning Analytics

Learning analytics

Vi presenterar all data om vad, hur och när eleven lärt sig något. Allt för att underlätta framtida lärande.
Spaced Repetition

Spaced repetition

Repetition är all kunskaps moder. Vi ser till att elevens repetition blir individanpassad och effektiv.
Devices with Hypocampus content

Kraftfullt lärarverktyg

Med rätt verktyg är det lätt att se om en elev inte studerar tillräckligt för att klara kursen. Vi erbjuder en lärarvy som ger dig en översikt över dina elevers prestation för att kunna sätta in rätt stöd vid rätt tidpunkt till varje individ.
Devices with Hypocampus content

Smart kurslitteratur till tusentals nöjda studenter

Vi har ett stort och växande bibliotek med titlar från flera förlag som har valt att publicera sina böcker via Cortexio. Hör av dig för att få veta mer!

Plattformen har använts i över fyra år av ett stort antal studenter på olika utbildningar. Grunden byggdes mot läkarprogrammet, en utbildning med höga krav, och idag använder över 15 000 läkarstudenter och läkare Cortexio.

Powered by Cortexio

En studieplattform utvecklad i samarbete med
Göteborgs Universitet
Linné Universitetet
Umeå Universitet